Дослідники встановили головні чинники успішності учнів у школі.

  • 23.01.2024 10:31
  • 3 хвилини читання
Дослідники встановили головні чинники успішності учнів у школі.

З попередніх досліджень відомо, що успішність навчання залежить від поєднання генетичних і біологічних чинників, а також впливу оточуючого середовища. Однак, ставлення до значення конкретних зовнішніх змінних розходиться.

Також є важливим оглядом на те, як кількість братів і сестер може впливати на психічне здоров'я.

Нові дослідження про досягнення дітей

У свіжому дослідженні учених перевірили результати учасників програми PISA 2018 - Міжнародної програми оцінки освітніх досягнень студентів. Ця програма проводиться кожні три роки з ціллю оцінити рівень загальної грамотності та вміння студентів використовувати набуті знання на практиці учнів з різних країн.

У 2018 році в PISA було задіяно практично 600 тисяч 15-річних дітей з 79 країн. Молодь проходила спеціальні тести, які оцінювали їх акуратність у читанні, вміння розв'язувати математичні задачі та інші знання. Отримані результати випробувань були перетворені на еквівалентні бали IQ, що дозволяє провести докладний аналіз.

У рамках PISA 2018 також були оцінені різні психологічні чинники, такі як відношення до вчителів, рівень освіти батьків, самооцінка навчальних досягнень студентів, підтримка з боку батьків, шкільна мотивація, загальна самооцінка, бажання до самостійності та інші.

На успішність дітей найбільший вплив мають різноманітні фактори.

Вчені виявили, що за допомогою регресійного аналізу найбільш сильна залежність спостерігається між самооцінкою навчальної компетентності студентів та балами PISA. Таким чином, студенти, які високо оцінюють свої навчальні навички, зазвичай досягають найкращих академічних результатів.

Ще одним вагомим фактором, що мав вплив на результати PISA, був рівень освіти батьків, зокрема матері. Це свідчить про те, що освітній статус матері, який відображає інтелектуальну атмосферу та важливість освіти у сім'ї, суттєво впливає на навчальні досягнення дитини.

Цікаво, що ставлення студентів до вчителів та оцінка якості викладання, а також загальний рівень самооцінки студентів не мали такого сильного зв'язку з балами PISA, як інші фактори. Проте, мотивація та свідомість, що спонукають до самостійності, пов'язувалися з високими результатами в тестах.